วันที่ ( 18 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก   พันเอก วิบูลย์ วิชระพล รองเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมแนะแนวทางเลือกให้พลทหารใกล้ปลอด ถ้าสมัครใจรับใช้ชาติมีโอกาสได้เป็นนักเรียนนายสิบและพนักงานราชการ ตามนโยบาย พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีคำสั่งการถึงกำลังพลกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทุกอาชีพและสังคม กองทัพมีความห่วงใยต่อพลทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการสิ้นเมษายน 2563  หากพลทหารกองประจำการถ้าสมัครใจรับใช้ชาติ กองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ  ในโอกาสนี้ช่วงเวลา 12.00 น.  พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ ผู้อำนวยการกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ได้จัดเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่พลทหาร โดยมีการแนะนำ  รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน  สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19  หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้เว้นระยะจากผู้อื่น 1 ช่วงแขน อาจจะมีระยะ 1-2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันละอองฝอยที่อาจมากับลมหายใจ โดยมี ร้อยเอกกอบกฤต ฉีดจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบกและคณะครูฝึกดูแลพลทหารอย่างใกล้ชิด