ภายหลังออกจาก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์รังสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แวะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจดอนเมือง สอบถามข้อมูลการเดินทางของประชาชน มากน้อยขนาดไหน

พร้อมรับทราบว่า ไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบให้น่าหนักใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ยึดมั่นในหน้าที่และขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้มาตรการต่างๆดำเนินไปด้วยดี หากขาดเหลืออะไรขอให้รีบแจ้งจะรีบแก้ปัญหาให้อย่างทันที