เมื่อเวลา 22.00 น. วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ดำเนินการออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละตำบล และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ “ สภ.บางกรวย “ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส ถนนนครอินน์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ(ฉบับที่ 3)ในการห้ามบุคคลออกในเขตทั่วราชอาณาจักรนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของทุกวัน

ผลการปฏิบัติผู้ฝ่าฝืน 1 ราย ขณะสอบปากคำพยายามวิ่งหลบหนี แต่สามารถควบคุมไว้ได้ เจ้าพนักงานเห็นว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า และไม่มีเหตุจำเป็น หรือได้รับการยกเว้น

โดยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-4.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยไม่มีความจำเป็นหรือเข้าข้อยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นฯ” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย สอบสวนเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป