พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นายแพทย์ สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครปฐม ร่วมส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียและเข้าพักใน State Quarantine โรงเรียนการบินครบกำหนด 14 วัน กลับภูมิลำเนา ที่อาคารแสนเมือง โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นมา State Quarantine โรงเรียนการบิน ได้รับผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน (ผู้ชาย 33 คน ผู้หญิง 42 คน) ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังโรค ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 และจนถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนรถยนต์โดยสารส่งผู้เฝ้าระวังกลับภูมิลำเนา แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ กทม.และปริมณฑล จำนวน 35 คน, ภาคกลาง จำนวน 13 คน, ภาคอีสาน จำนวน 10 คน, ภาคตะวันออก จำนวน 8 คน, ภาคใต้ จำนวน 3 คน และภาคเหนือ จำนวน 6 คน รวมจำนวน 75 คน

หลังจากนี้ โรงเรียนการบิน จะได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังชุดต่อไป