นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายสรศักดิ์เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค หรือ ชุดอุโมงค์ Anti Covid-19 จากนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัดในกลุ่มบริษัทโชคนำชัยจำนวน 2 ชุด เพื่อนำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรในวงการรัฐสภาและสื่อมวลชน โดยความสำเร็จของการนำเครื่องดังกล่าวมาติดตั้งที่รัฐสภาในครั้งนี้ มาจากการประสานงานของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ที่เห็นถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกอาคารรัฐสภา และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในอาคารรัฐสภา ที่ยังคงต้องปฎิบัติหน้าที่จึงได้ประสานงานไปยังบริษัทเพื่อขอให้นำอุโมงค์ดังกล่าวมาติดตั้งที่อาคารรัฐสภา

ขณะเดียวกัน ในช่วงที่รอการรับมอบ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เดินผ่านมาพอดี จึงได้ทดลอง เข้าอุโมงค์ ฆ่าเชื้อดังกล่าว และเห็นด้วยที่จะนำมาวางไว้ บริเวณทางเข้า-ออกรัฐสภา