นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของไทย ว่ามีปริมาณผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง โดยล่าสุดวันนี้ 16 เมษายน ติดเชื้อใหม่เพียง 29 คน ถือว่าศักยภาพทางการแพทย์ของไทยควบคุมได้ รัฐบาลจึงควรทยอยผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกินกว่าความจำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อให้ประชาชนกลับสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาวะปกติ โดยทยอยยกเลิกประกาศหรือคำสั่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำมาหากิน การค้าขายและการใช้ชีวิตประจำวัน และหากหน่วยงานของรัฐยังคงไว้ซึ่งมาตรการเดิม ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ สามารถใช้สิทธิทางศาลได้

ทั้งนี้ ตนมีความกังวลว่า ในระยะต่อไปหากรัฐบาลยังคงมีมาตรการทางกฎหมายบังคับกับประชาชนเช่นเดิม ในขณะที่ศักยภาพทางการแพทย์ของไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้จนลดลงใกล้ภาวะปกติแล้ว ต้องถือว่าผู้มีอำนาจรัฐมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือ มีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางอำนาจ และควบคุมไม่ให้ประชาชนเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่พวกตนไม่พึงประสงค์ โดยอ้างว่าทำเพื่อควบคุมโรค จึงขอให้ผู้มีอำนาจเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน และอย่าได้ขยายความเดือดร้อนของประชาชนออกไป