นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง มาตราการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมา ภาคประชาชนให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการ ซึ่งมีผลดีในมิติควบคุมโรค แต่ในขณะเดียวกันผลกระทบที่ตามมาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการปิดทุกช่องทางการทำมาหากินของชาวบ้านและผู้ประกอบการ ที่สำคัญคือระยะเวลาการบังคับใช้ดูเหมือนจะขยายออกไปเรื่อยๆ โดยรัฐบาลไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่กำลังฆ่าประชาชนทั้งเป็น อีกทั้งมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
ที่ออกมาก็เข้าไม่ถึงประชาชนที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนต่างจังหวัด

ทั้งนี้ การป้องกันโรคแม้สำคัญแต่เรื่องปากท้องก็สำคัญไม่แพ้กัน ฉะนั้นการเลือกใช้มาตรการต้องมีประสิทธิภาพที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด กระทรวงมหาดไทยไม่ควรใช้แบบแผนเดียวตีรวมทั้งจังหวัด ระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้มาตรการควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประชาชนกำลังเดือดร้อนที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ จะดำเนินมาตรการลักษณะห้ามทุกอย่างโดยไม่มีกำหนด แต่ประชาชนต้องการเงินเพื่อการอยู่กินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวัน