นพ.ระวี มาศมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้รับแถลงการณ์ฉบับ 2/2563 ของเครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปที่เป็นธรรม 31 องค์กร มีเนื้อหาที่สำคัญคือการขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินการบรรจุข้าราชการจำนวน 45,654 อัตรา ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่รอคอยการบรรจุมานับ 10 ปี แล้ว นอกจากนี้ ทางเครือข่ายยังเรียกร้องเพิ่มเติมอีกหลายประการ เช่น การปรับปรุงระเบียบ นิยาม หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสมอภาคของบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ทุกสายงาน การบรรจุเป็นข้าราชการให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพ ฯลฯ

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า จากข้อเรียกร้องจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในกระทรวงสาธารณสุขยังมีช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ซ่อนอยู่ลึกๆ ซึ่งในสถานการณ์โลกที่คาดว่าจะมีดิสรัปชั่น หลังโควิดระบาดอย่างมากมาย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของกองทัพสาธารณสุขให้มีความพร้อม ขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้กับวิกฤตทุกสถานการณ์

“ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้องรีบพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ สิ่งใดทำได้ สิ่งใดปรับปรุงได้ ก็ควรรีบดำเนินการเพื่อปลุกขวัญและให้กำลังใจบุคลากรทุกฝ่ายงานที่ทำงานสนับสนุนบุคลากรหลัก จะทำให้กองทัพสาธารณสุขไทยจะไม่ใช่มีเพียงกองทัพเสื้อขาวอย่างเดียว แต่จะกลายเป็นกองทัพหลากสี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อขาว เสื้อฟ้า (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) และสีอื่นๆ เป็นกองทัพสาธารณสุขที่มั่นคง สร้างความอุ่นใจกับประชาชนทั่วประเทศ”