นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า จากการที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศขณะนี้พบว่าคนจนเมืองที่อยู่ตามชุมชนแออัดในเขตเมืองเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คนกลุ่มนี้เป็นพวกหาเช้ากินค่ำ บางคนมีรายได้เป็นรายวัน บางคนมีรายได้เป็นรายชั่วโมง หรือมีรายได้เป็นครั้งคราว ถ้ามีคนจ้างทำงาน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนรับจ้างใช้แรงงาน เมื่อไม่มีใครจ้าง ก็ลำบากมาก ขณะนี้มีการจ้างงานคนเหล่านี้น้อยมาก เช่น คนเสิร์ฟอาหาร คนล้างจานตามรถเข็นขายอาหารข้างทาง จะไม่มีใครจ้าง เพราะลูกค้านั่งทานอาหารไม่ได้ ต้องซื้ออาหารใส่กล่องกลับบ้าน คนเสิร์ฟอาหาร คนล้างจานก็ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ เป็นต้น และขณะนี้ยังมีคนรับจ้างแบบนี้อีกมากที่ขาดรายได้ สภาพความเป็นอยู่ของคนจนเมืองกลุ่มนี้มักจะเช่าห้องเช่าราคาถูกอยู่รวมกันหลาย ๆ คน

ขณะเดียวกัน คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพราะไม่มีความพร้อม ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ รัฐบาลจึงควรหามาตรการและวิธีการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนจนเมืองตามชุมชนแออัดต่าง ๆ ในเมืองโดยเร็ว ยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความสามารถช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ขณะนี้มี ขีดจำกัดมาก

ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนจนเมืองให้ได้ผลจริงจัง รัฐบาลควรมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับท้องถิ่นเช่นเทศบาลต่าง ๆ ส่วนใน กทม. ควรมอบให้ผู้ว่าฯ กทม. สำรวจตรวจสอบว่าในแต่ละพื้นที่ในชุมชนแออัดมีใครเข้าข่ายที่ควรช่วยเหลือเยียวยา จากนั้นก็อาจจัดถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้เพียงพอต่อการยังชีพจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย