นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นพิษPM.2.5 ทางภาคเหนือของไทย ว่า แม้จะลดลง แต่ยังเกินมาตรฐานอยู่ดี แม้จะมีฝนตกลงมาแต่ก็ยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก เพราะหมอกควันจากไฟไหม้ป่ายังไม่หมดไปรวมทั้งยังคงมีเหตุไฟไหม้ป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ส่วนการช่วยกันดับไฟป่านั้นต้องขอขอบคุณ ทั้ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ จิตอาสาจากองค์กรต่างๆ และข้าราชการ ที่ขึ้นไปช่วยกันดับไฟที่ไหม้ในพื้นที่ป่าเชียงใหม่เพราะคนกลุ่มนี้ทำงานบนความไม่พร้อม ไม่มีอุปกรณ์ดับไฟป่า ส่งผลให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรืองบประมาณในการหาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รัฐบาลควรมีความจริงใจในการแก้ปัญหาไม่ใช่ทำแบบขอไปทีอย่างที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาทุกปี หากไม่เกิดที่ประเทศไทยก็เกิดจากประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลควรไปเจรจาในการช่วยกันป้องกันการจุดไฟเผาไร่ รวมทั้งมีการดำเนินการในการป้องกันไฟป่าร่วมกันกับมิตรประเทศ ต้องแก้ปัญหาแบบบูรณาการ รับฟังข้อเสนอของท้องถิ่นบ้าง อย่าทำตัวเป็นผู้รู้ไม่สนใจฟังปัญหาอย่างที่ผ่านมาเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาไฟป่าได้อย่างแน่นอน หรือแก้ไม่ได้ปัญหาหมอกควันก็จะลดลงแน่นอน