โฆษกพรรคก้าวไกล นำทีมโดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา, นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นจดหมาย “ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล กรณีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 5,000 บาท” เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนต่อมาตรการภาครัฐดังกล่าวที่เพิ่งจะประกาศใช้ไปไม่กี่วันก่อนหน้า

ซึ่งเนื้อหาของข้อเรียกร้องมี 4 ข้อ คือ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการหลายแห่ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศมาตรการต่างๆของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นมา โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยรัฐบาลจะใช้ระบบ AI ตรวจสอบคัดกรองพิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชนโดยพรรคก้าวไกล ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมาโดยตลอด ว่าแรงงานนอกระบบในการบริการ และการผลิต ตลอดจนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 39 และมาตรา 40 และมาตรา 33 ที่ยังไม่มีสิทธิประกันการว่างงานนั้น มีอยู่กว่า 14.5 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลควรจะช่วยเหลือเยียวยาแรงงานนอกระบบแบบถ้วนหน้าทุกคน

ทั้งนี้พรรคก้าวไกลขอยืนยันว่า จะยืนเคียงข้างกับประชาชนในยามที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยาก โดยส.ส.ของพรรคทุกคน จะลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อน และการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล รวมทั้งเปิดเว็บไซต์ www.ทำไมไม่ได้5พัน.com เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการของรัฐบาลทั่วประเทศ และจะใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการสามัญ รวมถึงการเป็นปากเสียงให้กับประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ประชาชนควรได้รับ ผ่านการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร