นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.น่าน โพสต์เฟซบุ๊ก “ชลน่าน ศรีแก้ว” กรณีเงินช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน 5,000 พันบาท ว่า เยียวยายุ่งเหยิงและยุ่งยาก โดยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ลงทะเบียนขอรับการเยียวยา 27 ล้านคน ไม่นับคนที่ยกเลิกเพราะกลัวคำขู่ของรัฐบาลกลัวความผิด เกือบ 7 แสนคน ร้องไห้ ก่นด่า และระบายออกตามช่องทางต่างๆ ซึ่งมีการบุกไปกระทรวงการคลังไปเรียกร้องก็ทำ แม้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ตนเองติดตามเฝ้าดู จัดทำข้อเสนอตามที่ไดรับร้องเรียนมา ทั้งในนามส่วนตัว และข้อเสนอของพรรค

ขอบคุณรัฐบาลยังเห็นความสำคัญข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน ความยากลำบากของการประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มข้น ในการควบคุมโรคแต่กระทบอย่างรุนแรงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน ครึ่งเดือนแรกทุกคนรับได้ไม่บ่นไม่โวยวาย รอความหวังการเยียวยาจากรัฐตามที่ป่าวประกาศ สุดท้าย ไม่ได้รับ..ทรุด
ท้อแท้ สิ้นหวัง โวยวาย เรียกร้อง ..ยอมให้อุทธรณ์ แล้วใช้เจ้าหน้าที่รัฐลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างจริงจัง ตามที่เสนอในการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องยึดผลกระทบ และอาชีพที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเป็นหลัก ในการตัดสินให้การเยียวยา เช่น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ได้รับการลงทะเบียนเกษตรกร แต่แยก
จากพ่อแม่มา ทำอาชีพนักดนตรี ร้านเสริมสวย ค้าขายปลาทู เรียน กศน.เรียนภาคพิเศษ แรงงานก่อสร้างรายวัน นักศึกษาที่เข้าสู่ภาคแรงงานส่งตนเองเรียน ส่งรายได้ให้พ่อแม่ เขาต้องได้รับการเยียวยาเยียวยาคือการช่วยเหลือดูแลให้เขากลับมามีสภาพเหมือนหรือใกล้เคียงดังเดิม ดังนั้นผู้ที่ได้รับกระทบจากภัยโควิด อย่างน้อยที่สุดต้องได้รับการเยียวยา ทุกคน โดยไม่ซ้ำซ้อนกันเท่านั้น