นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. หลัง WHO ประจำประเทศไทย รายงานระบบสาธารณสุขไทยในด้านดีเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด-19 ว่าเป็นผลมาจาก การปฏิบัติหน้าที่ของอสม. ที่มีกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคน ทำให้สามารถดูแลคนที่ต้องดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง และรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นภาพสะท้อน ให้เห็นถึงความสำคัญของ อสม. โดยที่ผ่านมาเคยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท ก่อนที่จะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทในช่วงรัฐบาลคสช. โดยตนขอเสนอให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.เป็นเดือนละ 4,000 บาท โดยตนเองในฐานะที่เป็น ส.ส. ก็พร้อมผลักดันเต็มที่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง พร้อมรับมือทุกสถานการณ์รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ด้วย

ขณะเดียวกัน มองว่า อสม.เปรียบเสมือนหมอประจำบ้าน มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐเทียบเคียงกับผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลหรือแพทย์ประจำตำบล ควรกำหนดภารกิจให้ชัดเจนมีการอบรมให้มีความเข้าใจทางด้านสาธารณสุขการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ การดูแลสาธารณสุขพื้นฐานให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลง ซึ่งหากทำได้ตั้งแต่ต้นทาง จะแก้ปัญหาคนไข้ล้นเตียง ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ด้วย