พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบเงินช่วยเหลือจากคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 20 ล้าน และคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อนำไปการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐ ในการช่วยเหลือน ดูแล แพทย์ พยาบาลและ สถานพยาบาลต่างๆ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ ทำให้รัฐบาลสามารถทำงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้น และช่วงเช้าที่ผ่านมา ในการประชุมอาเซียนผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้ชื่นชมแนวปฏิบัติที่ดีของไทย ทำให้ตัวเลขสถิติต่างๆของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นรัฐบาลคงยังต้องเข้มงวดเพื่อระมัดระวังต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักถึงความยากลำบากของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ต่อเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและคณะแพทย์ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วย
จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับมอบเงินช่วยเหลือจากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 50 ล้านบาท โดยชื่นชมเจตนารมณ์ที่ดีของสมาคมธนาคารไทย ที่ร่วมเสียสละและสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้แทนสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสนับสนุนรัฐบาล บุคลากรสาธารณสุข ที่ทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ ธนาคารไทยขอยืนยันความพร้อมของระบบการให้บริการต่างๆ ทั้งการชำระเงินยังคงเป็นไปตามปกติ รวมทั้งพร้อมให้ความผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งการเพิ่มสภาพคล่อง ลดดอกเบี้ย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยธนาคารพาณิชย์มีความพร้อมด้านบุคลากร เครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งผ่านเม็ดเงินไปยังประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมั่นในศักยภาพระบบธนาคารพาณิชย์ได้

และขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เป็นสักขีพยานในหารมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบด้วยนางสาวกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ นางอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส และคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารธนาคาร ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สภากาชาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน