พรรรก้าวไกล จัดกิจกรรม “ทำไมไม่ได้5พัน”โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่ต่างๆ ในประเทศตลอดรอบเดือนที่ผ่านมา ได้พบว่า ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่พบปัญหาจากการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5 พันบาทจากมาตรการภาครัฐผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน .com” ทั้งในแง่ของ การเข้าถึง, การตรวจสอบคัดกรองโดย AI, ความไม่เข้าใจ และอื่นๆ ที่ทำให้เงินไปไม่ทั่วถึงมือผู้ที่สมควรได้รับจริงๆ

วันนี้ พรรคก้าวไกลจึงเปิดตัวเว็บไซต์ “ทำไมไม่ได้5พัน .com” ให้ประชาชนทุกคนที่ประสบพบเจอปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน (หรือเข้าไม่ถึง) ระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ส่งเสียงสะท้อนไปให้ถึงรัฐบาลรับทราบและแก้ไขโดยด่วน

พรรคก้าวไกลจะใช้กลไกดังต่อไปนี้ในการเรียกร้องให้กับประชาช ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจและคณะกรรมกาธิการการแรงงาน เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สนับสนุนการเรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนผ่านกระบวนการยุติธรรม

ดำเนินการกรอกข้อมูลปัญหาที่ประสบได้ที่ ทำไมไม่ได้5พัน.com (https://bit.ly/2yfSdco) หรือ สแกน QR Code