สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกรณีก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กระทำการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา151 ประกอบมาตรา 42(3) โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัคร แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ

โดย กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ความว่า ในประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธร ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด และประเด็นที่ 3 ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัท ในเครือไทยซัมมิท จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

ทั้งนี้ระหว่างไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาธรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา151 ประกอบมาตรา 42(3) ตามคำร้อง จึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร ตามข้อกฎหมายข้างต้น ในประเด็นที่ 1และ 2ส่วนประเด็นที่ 3 ที่ถูกกกล่าวหาเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใน 13 บริษัทเครือไทยซัมมิท ให้รอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน