จากกรณี นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายละ 5,000 บาท จำนวน 6 เดือน เช่นเดียวกับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุด นายวรากร ทองงามขำ สารวัตกำนัน ต.ทุ่งบูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐม ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายวรากร กล่าวว่า การยื่นหนังสื่อร้องเรียนครั้งนี้ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับ การเรียกร้องเงินเยียวยาของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยดังกล่าว และ ไม่ต้องการเรียกร้องสิ่งใดจากรัฐบาลซึ่งการเรียกร้องของนายยงยศเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวและหลายหลายส่วนไม่ทราบเรื่องแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน