นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ กล่าวถึงการเดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารหอพัก CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราว ว่า ขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่เอื้อเฟื้อหอพักมาเป็น
สถานที่พักชั่วคราวให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยทั้งหมดที่นี่มี60 ห้อง ขณะนี้เข้าพักแล้ว58 ห้อง ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครัน โดยอาคารหอพัก
ดังกล่าวจะจัดเป็นสถานที่พักสำหรับบุคลากรการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยโรคระบาด COVID-19 โดยแยกออกจากที่พักของบุคลากรการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดูแลเรื่องโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ เพื่อดูแลป้องกันสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสองกลุ่มให้ปลอดภัย และช่วยในการลดความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจเกิดจากการพักร่วมกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงานหรืออาจไม่สะดวกที่จะเดินทางในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ในอนาคตหากมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าพักเพิ่มขึ้น ก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งได้เตรียมอาคารที่พักอื่นไว้รองรับอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม CAT ได้เตรียมห้องพักไว้จำนวน 145 ห้อง ยืนยัน ขณะนี้ มีเพียงพอในการรองรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเข้ามาติดต่อขอเข้าพักอาศัยในช่วงที่ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และพร้อมให้บริการฟรี