นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง มาตรการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่า ที่รัฐบาลประกาศออกมา พบว่าแรงานภาคบริการและแรงงานก่อสร้างจำนวนมาก ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือไม่สามารถเข้าถึงมาตรการของรัฐได้ ทั้งๆที่แรงงานกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบสูงมาก และมีตัวเลขคนตกงานเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือ แรงงานกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐที่ออกมา และอีกหลายคนไม่ผ่านการประเมินจากระบบของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

ทั้งนี้ รัฐบาลควรที่จะทำงานบนฐานข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้านทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ อสม.เป็นคนคัดกรองว่าใครจะเหมาะสมในการได้รับการช่วยเหลือ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่สุด อีกทั้งจะเป็นการช่วยได้ตรงจุดเงินถึงคนที่เดือดร้อนที่แท้จริง และไม่นำงบประมาณนี้ไปให้คนที่ไม่เหมาะสม หรือคนที่มีฐานะร่ำรวยหรือคนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงโดยเด็ดขาดหากยังไม่เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน งบประมาณจะเสียเปล่า และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่อย่างใด และรัฐควรเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหวั่นเศรษฐกิจไทยฟุบยาวข้ามปี