น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจ่ายเงินชดเชยอาสาสมัคร กทม. อย่างเป็นธรรม ว่า หลังจากพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน
ได้มีประกาศให้สถานที่ต่างๆ ปิดบริการ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร เป็นผลให้ กทม. ประกาศให้อาสาสมัคร กทม. หยุดงานชั่วคราว และงดจ่ายค่าตอบแทน
ส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยจะได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมแทน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน งบประมาณประจำปีได้กำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนอาสาสมัครไว้อยู่แล้ว กทม. ไม่ควรมาตัดงบประมาณในส่วนนี้ ถึงจะอ้างว่า เพื่อนำไปช่วยเหลือในภาวะโรคระบาด และศูนย์เด็กฯ ได้ปิดบริการแต่มันไม่ใช่ความผิดของอาสาสมัครฯเหล่านี้ พวกเขายังต้องกินต้องใช้ต้องมีรายจ่ายดูแลลูกผ่อนส่งต่างๆ กทม. ไม่ควรผลักภาระให้อาสาสมัครเหล่านี้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนดูแลชุมชน

กทม. สามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้ด้วยการให้ประกันสังคมช่วยออกครึ่งหนึ่ง และ กทม. จ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่ง และหาภารกิจเสริมให้อาสาสมัคร จึงขอเรียกร้องไปถึงผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ทำงานร่วมกับประกันสังคม จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร กทม. ตามค่าตอบแทนปกติ