นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเดินเรือคลองแสนแสบเปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ เรือคลองแสนแสบยังให้บริการตามปกติซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้ที่ต้องเดินทาง แต่ได้ปรับเที่ยวให้บริการน้อยลง พร้อมกับดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ตามนโยบายรัฐบาล และประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดและแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19

โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อ ได้แก่
1.ผู้ใช้บริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้ขึ้นเรือโดยเด็ดขาด
2.ผู้ใช้บริการจะต้องเว้นระยะห่าง ตามนโยบายของรัฐบาล
3.หากมีทางเลือกอื่นนอกจากเรือคลองแสนแสบ ก็สามารถที่จะไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะระบบอื่นได้

ขณะที่รายได้ปัจจุบันลดลงกว่า 80% ตามปริมาณผู้โดยสารที่ลดจากการหยุดการออกนอกบ้าน หยุดเดินทาง ตามนโนบายภาครัฐที่ต้องการควบคุมเชื้อโควิด-19 ซึ่งยอมรับว่าบริษัทฯขาดทุนเป็นจำนวนมากแต่ทั้งหมด เป็นการทำเพื่อส่วนรวมจึงยอมรับได้ และจะอดทนต่อปัญหา ส่วนแนวทางการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่างๆ นั้นขณะนี้ยังไม่มีการเรียกร้องใดๆ อยากให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน ซึ่งอยากให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างจริงจัง ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้