นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า ต้องขอทำความเข้าใจว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ผ่านการคัดกรองเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ยังไม่ได้มีการขยายเวลาเป็น 6 เดือน ตัวเลข 6 เดือน เป็นการวางกรอบระยะเวลางบประมาณ โดยประมาณการรายจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ภายใต้กรอบเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งไม่ทราบว่าสถานการณ์จะยืดยาวเพียงใด หากสถานการณ์จบเร็วก็ไม่ต้องจ่าย หรือไม่ต้องกู้ โดยวางกรอบให้มีงบประมาณเพียงพอดูแลประชาชนได้ 6 เดือน สำหรับ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทนั้น แบ่งออกเป็นงบประมาณเยียวยา 6 แสนล้านบาท และงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอีก 4 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ในหลักการเม็ดเงิน 6 แสนล้านบาท หากประเมินแล้วสามารถใช้ขยายความช่วยเหลือได้อีก กระทรวงการคลังก็จะดำเนินการ และหากไม่พอก็สามารถนำงบประมาณฟื้นฟูอีก 4 แสนล้านบาท มาใช้ได้ โดยกระทรวงการคลังมีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่สุด

ทั้งนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยานั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนต่างนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีวิต และตัวเลข 9 ล้านคนนั้น เป็นแค่การประมาณการ แต่รัฐบาลจะช่วยทุกคนที่เดือนร้อนและผ่านหลักเกณฑ์ สำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น รัฐบาลก็จะทยอยออกมาตรการต่างๆ มาดูแลต่อไป โดยเฉพาะเกษตรกรประมาณ 9 ล้านครัวเรือน จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแน่นอน ขอให้ใจเย็นๆ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ส่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์ เดินมาถูกทางแล้ว เห็นได้จากผลโพลต่างๆ ซึ่งสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอย่างเคร่งครัดด้วย