ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ และคาดว่า จะมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยว จะมีการรายงานความคืบหน้าเพื่อประเมินสถานการณ์รายวัน ในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่สั่งการให้เข้มงวดเรื่องการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ประสิทธิภาพ ผ่านระบบการกักตัวทั้ง State Quarantine และ Home Quarantine ที่ต้องสร้างความเข้าใจต่อประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการคัดกรอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กระทรวงกลาโหมและมหาดไทยพิจารณาเตรียมการร่วมกันด้านการจัดการ State Quarantine โดยให้พิจารณาให้ละเอียด และเพียงพอ ทั้งอุปกรณ์ บุคลากร ให้พร้อมใช้งาน โดยให้สถานที่บางแห่งซึ่งได้ปรับเปลี่ยนใช้เป็นโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วย และยังให้มีการบันทึก
แนวทางการรักษา เพื่อการเตรียมรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไว้ หากเกิดโรคระบาดใหม่

สำหรับความเคลื่อนอื่นนั้น ในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล