นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงมาตราการเยียวยาของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า ขณะนี้ มีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึง หลายครอบครัวเช่าบ้านผู้อื่นอยู่ก็ไม่ได้รับเงินตามมาตรการคืนมิเตอร์ไฟฟ้า ขณะที่อีกหลายคนที่เป็นคนทำงานรับจ้างทั่วไป ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ และอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา คือคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็น ทำให้เกิดอาชีพใหม่ คือเปิดโต๊ะรับลงทะเบียนในเว็บไซค์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีค่าบริการครั้งละ 100-500 บาท นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ลงทะเบียนเองแล้วไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง แต่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเจ้าของบ้านสั่งพักงานไม่มีกำหนด โดยเขามีลูกน้องที่ต้องรับผิดชอบหลายชีวิต แต่เมื่อไปใช้บริการที่มีการเปิดโต๊ะรับจ้างเขากรอกอาชีพว่ารับจ้าง สุดท้ายสามารถลงทะเบียนได้ สิ่งเหล่านี้คือเทคนิคที่หลอกล่อระบบที่ไร้มาตรฐานของรัฐบาล ที่นำเอาหลักเกณฑ์เลือกปฏิบัติมาเป็นเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยา ทั้งที่การเยียวยาประชาชนในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้คือการช่วยเหลือประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเยียวยาประชาชนไม่ใช่การพิสูจน์ความจนเพื่อรับเงินจากรัฐบาล

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์การเยียวยา ประชาชนทุกคนเดือดร้อนและทุกคนทุกอาชีพมีสิทธิ์ได้รับหน้าที่ของรัฐบาลคือดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียม