จากการลงพื้นที่ย่านถนนราชพฤกษ์สอบถามประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พอใจที่ได้รับเงิน 5,000 บาทในรอบแรก ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่เกิดโควิด-19 ระบาด จากรายได้วันละ 400-500 บาทเหลือเพียง 140-200 บาทเท่านั้น แต่อยากให้รัฐบาลแจกจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็ว เพราะมองว่าทุกคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกันในช่วงนี้

ขณะที่ ประชาชนที่ทำงานร้านนวด ย่านถนนราชพฤกษ์ กล่าวว่า การประกาศปิดร้านช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากเคยมีรายได้วันละ 600-1,000 บาทเป็นไม่มีรายได้ และไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหน ซึ่งการออกมาตรการมาช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่เห็นด้วย การได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่ควรแจกในกลุ่มที่ไม่มีรายได้ก่อนกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกภาครัฐสั่งปิดกิจการในช่วงปัญหาโควิด-19 ระบาด เพราะได้รับความเดือดร้อนและไม่มีรายได้เข้ามา ไม่เหมือนกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ ที่ยังไม่หยุดทำงานแค่รายได้ขาดหายไป