นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2563 พบว่าดัชนีมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 มาอยู่ที่ระดับ 50.3 โดยเป็นดัชนีที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ได้ทำการสำรวจในรอบ 21 ปี 6 เดือน โดยดัชนีที่มีการปรับตัวลดลงนั้น ประเด็นสำคัญเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศ การส่งออก กำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ที่ออกมาควบคุมการระบาดของโรค ทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปิดสถานบริการรวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ทำให้เม็ดเงินในกระเป๋าของประชาชนลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลงด้วย

ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ลง เป็นลบ5.3 และปัญหาภัยแล้งที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง มีผลต่อการผลิตสินค้าภาคเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 41.6 โอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 49.3 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 59.9 ซึ่งเป็นดัชนีที่ปรับตัวลดลงทุกรายการ