นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่า ในส่วนของหน้ากากอนามัย N95 ขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามเจรจา ขอแบ่งหน้ากาก N95 จาก บริษัท สยาม โคเค็น จำกัด เป็น 50% หลังจากที่เจรจาขอแบ่งสำเร็จแล้ว 40 %

ส่วนกรณีของสยามโคเค็นนั้น เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบมาจากประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตประมาณ 600,000 ชิ้น/เดือน เมื่อผลิตแล้วต้องส่งให้กับทางประเทศญี่ปุ่น โดยที่เคยแบ่งให้ไทยเพียง 100,000 ชิ้น/เดือน เท่านั้น แต่นายอนุทิน ได้เจรจาด้วยตัวเอง จนได้รับการจัดสรรให้ไทยร้อยละ 40 % ต่อเดือน ของการผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 240,000 ชิ้น/เดือน แต่ล่าสุดยังพยายามต่อรองเพื่อให้ได้ร้อยละ 50 ของการผลิต หรือ 300,000 ชิ้นต่อเดือน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย หากได้มาก็จะทำให้เรามีสต็อกหน้ากาก N95 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทย ต้องการจะสต็อคหน้ากากอนามัยทั้งหมด 2 ล้านชิ้น เพื่อนำมาใช้ในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้า โดยประเทศไทย ได้สั่งซื้อจากบริษัท 3M จำนวน 400,000 ชิ้น ได้รับแล้ว 60,000 ชิ้น ล่าสุดในวันที่ 10 เมษายน จะส่งให้อีก 200,000 ชิ้น ส่วนภายในวันที่ 15 เมษายน บริษัทสยามโคเค็น จำกัด จะส่งให้ อภ.อีก 100,000 ชิ้น และวันที่ 30 เมษายน อีก 160,000 ชิ้น ขณะเดียวกัน วันที่ 27 เมษายน ที่สั่งจากจีนก็จะมาถึงเช่นเดียวกัน จำนวน 400,000 ชิ้น รวมในเดือนเมษายน ประเทศไทยจะมีปริมาณสำรองหน้ากาก N95 ประมาณ 860,000 ชิ้น