นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กล่าวถึงการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนและเศษฐกิจ ว่า เมื่อวานนี้มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 1ล้านล้านบาท แต่ตอนนี้ยังเห็นแค่ภาพรวม และยังไม่มีความชัดเจนว่า ก้อนนี้จะจัดสรรเพื่อสาธารณสุขจำนวนเท่าไหร่ และมาตรการเยียวยาประชาชนเท่าไหร่

ทั้งนี้ สิ่งที่พรรคก้าวไกลอยากเห็นคือการใช้เม็ดเงินที่ใช้ในการพยุงการจ้างงาน รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถยังจ้างงานได้ต่อ ซึ่งรัฐบาลก็เคยมีแนวคิดการนำค่าจ้างเงินเดือน มาลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า แต่ต้องคงการจ้างงานไว้ในอัตราเดิม แต่มาตรการไม่เคยนำมาประกาศใช้จริง ก็ขอให้ทบทวนมาตรการนี้อีกครั้ง ส่วนของด้านมาตรการด้านสาธารณสุข เราเห็นว่ามีความเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ 1.การตรวจ ที่คาดหวังว่าจะเห็นการลงทุนในเครื่องตรวจผู้ติดเชื้อ เพื่อทำการตรวจให้ครอบคลุมที่สุด 2.การรักษา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 3.การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยง ขอให้รัฐบาลให้ความชัดเจนว่าจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปลงทุนเพิ่มได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท รัฐบาลยังไม่มีแผน อาจจะยังไม่ใช่เวลา และสามารถออกเป็นพ.ร.บ.ได้

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอแผนส่วนนี้ไปก่อน และนำแผนการฟื้นฟูและกระตุ้นทั้งหมดไปพิจารณารวมกับงบประมาณ 64 และขณะนี้ต้องเกลี่ยก่อนกู้ – ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกฎหมายโอนงบ 63 จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ ว่าเป็นเม็ดเงินที่แน่นอนเท่าไหร่ โอนจากหน่วยงานใดบ้าง และยังไม่มีกำหนดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะส่งกฎหมายการโอนงบประมาณให้สภาพิจารณา รัฐบาลควรถือโอกาสนี้กลับไปทบทวนจัดลำดับความสำคัญ ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วจะมีงบประมาณในการฟื้นฟูประเทศไม่ใช่แค่ 4 แสนล้านบาท แต่จะบวกเพิ่มไปอีก 1.2 ล้านล้านบาท