นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงมาตราการเยียวยาประชาชน ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ว่า ตอกย้ำ คนไม่เท่ากัน สังคมเหลื่อมล้ำ ไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน ซึ่งความจริงแล้วรัฐมีความสามารถดูแลและเยียวยาประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่การแจกเงินแต่รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลาที่เกิดไวรัสโควิด-19ระบาด ประชาชนต้องเอาชีวิตรอดตั้งแต่หาซื้อหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงด้วยตัวเอง แบกรับภาระทุกอย่างทั้งที่รัฐบาลควรมีมาตราการช่วยเหลือ

จนกระทั่งมีการเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อให้ประชาชนรับเงินเยียวยา แค่ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาก็เหลื่อมล้ำมากๆแล้ว ใครไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็เข้าไม่ถึงมาตรการดังกล่าว หรือบ้างคนถึงขั้นต้องลงทุนในความเสี่ยงกับมาตรการรัฐ คือจ้างข้างบ้านให้ลงทะเบียนให้ 100-500 บาท เพื่อหวังจะได้รับการช่วยเหลือ ต้องหาทางพยายามเนื่องจาก ภาครัฐคิดการช่วยเหลือแบบสะดวกรัฐ ประชาลำบาก จนกระทั่งวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ไม่เกิน 8 ล้านคน จากจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดล่าสุดที่ 24.5 ล้านคน ทำให้คนที่มาลงทะเบียนทั้งหมด จะมีคนไม่ได้รับเงินมากกว่าคนที่ได้รับเงิน และเปิดเผยว่าอาจมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก คาดว่าจะมีมากกว่าครึ่ง ตนในฐานะตัวแทนของประชาชนอยากถามกลับไปยังผู้เกี่ยวข้องดังๆว่า ใช้มาตรฐานใดในการตัดสินปัญหาภาระของประชาชน ทั้งที่สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่รัฐบาล “ไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน” วันนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทุกคนได้รับผลกระทบไปทั้งหมด