นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ว่า ส่งผลกระทบที่รุนแรง ปัญหาเกิดมาจากความไม่พร้อมของการจัดการปัญหาไฟไหม้ป่าของรัฐบาล เพราะท้องถิ่นต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ทำบนความไม่พร้อม เพราะทั้งอุปกรณ์ในการดับไฟและงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่มีการบูรณาการ การสั่งการ ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการเตรียมเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่า ทั้งนี้ส่วนกลางไม่ยอมให้มีการจัดการขุดสระน้ำขนาดเล็กหรือการเจาะน้ำบาดาล และการเข้าไปจัดการป่าไม้ เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ยอมกระจายอำนาจและไม่ยอมจัดงบประมาณให้ท้องถิ่นในการดูแลจัดการปัญหาไฟป่า แต่รวบอำนาจและเก็บงบประมาณไว้ทั้งหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลควรที่จะบูรณาการการจัดการเกี่ยวกับป่าไม้แบบยั่งยืน ทั้งการสั่งการ การใช้ที่ดินที่มีรูปแบบที่ชัดเจน การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้องถิ่นเพียงแค่จะขุดสระน้ำไว้เป็นต้นทุนในการจัดการไฟป่า แต่ที่ผ่านมาทำไม่ได้เลยเพราะส่วนกลางไม่ยอมทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดการไฟป่ามากที่สุด การจัดการไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ รัฐจำเป็นต้องกระจายทั้งอำนาจและงบประมาณให้ส่วนท้องถิ่นดูแลและบริหารจัดการ อย่าหวงอำนาจ เพราะเวลาเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมาท้องถิ่นจะได้บริหารจัดการได้ทันท่วงที ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นและบานปลายส่วนสำคัญคือ รัฐไม่มีการบริหารจัดการที่ดีและหวงอำนาจรวมทั้งงบประมาณส่งผลให้การจัดการไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนทั้งภาคเหนือ