นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า แม้จะมีการประกาศการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 กำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาพรวมการก่อสร้างงานโครงการต่างๆยังคงเดินหน้าได้ตามแผนงานทุกโครงการ เช่น โครงการสถานีกลางบางซื่อที่ปัจจุบันภาพรวมโครงการมีความคืบหน้า 98% และในเดือนมิถุนายน ตามแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มทดสอบระบบได้ในเดือนตุลาคม โดยรฟท.ยืนยันพร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2564

นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รฟท.ได้พิจารณาตัดงบประมาณลง เบื้องต้นจะพิจารณางบที่ยังไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนออกก่อน หากได้ข้อสรุปจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม