ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตือนระวัง Line ปลอมหลอกขอข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) พร้อมแจ้งว่าธนาคารฯไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัว Username/Password หรือ ส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน Line หรือทาง E-mail

ทั้งนี้ หากท่านได้รับสิทธิตามมาตรการฯ เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น