วันที่ 5 เม.ย.63 ที่ทำการกลุ่มคนรักถิ่น ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ หัวหน้ากลุ่มคนรักถิ่น และอดีตนายก อบต.บางคูรัด ดัดแปลงรถกอล์ฟเพิ่มอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยา สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตอำเภอบางบัวทอง เนื่องจากในพื้นที่ ต.บางคูรัดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 คน จึงเป็นจุดเสี่ยงขอประชาชน กลุ่มคนรักถิ่นจึงได้ทำการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามพื้นที่หมู่บ้านต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

สำหรับรถกอล์ฟที่ดัดแปลงนั้นติดตั้งระบบพ่นน้ำเป็นละอองฝอย ใช้แอลกอฮอล์ 95% และไดร์ลูพแอลกอฮอล์ 75% ใช้เจ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสาออกพ่นตามถนนและพื้นที่หมู่บ้านที่เป็นตรอก ซอก ซอยเล็กๆ โดยใช้งบปรมาณส่วนตัว พร้อมกันนี้ยังแจกหน้ากากอนามัน แอลกอฮอล์และเจลล้างมือให้กับประชาชนที่รองขอ โดยสามารถติดต่อมาได้ที่เฟสบุ้ค กลุ่มคนรักถิ่น ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ หัวหน้ากลุ่มคนรักถิ่น และอดีตนายก อบต.บางคูรัด กล่าวว่า กลุ่มคนรักถิ่น ต.บางคูรัด ได้ทำน้ำยาฆ่าเชื้อออกฉีดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฉากกั้น ให้กับ รพ.สต. ในเขตต.บางคูรัด แต่เราเน้นย้ำให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการติดเชื้อตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถฉีดยาฆ่าเชื้อกลุ่มคนรักถิ่นจะออกฉีดฆ่าเชื้อทุกครั้งตามที่มีหน่วยงานและประชาชนร้องขอมา และในร.พ.บางบัวทอง2 ที่เป็นเขตกักกันผู้ป่วยอยู่ใกล้กับ ต.บางคูรัด เราจึงต้องมีการเฝ้าระวัง สำหรับรถคันนี้เราได้ดัดแปลงรถคันนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าฉีดฆ่าเชื้อโรคตามหมู่บ้าน ตรอก ซอกซอยที่เล็กๆ รถใหญ่เข้าไม่ถึง จึงได้ดัดแปลงรถคันนี้เพื่อให้สะดวกในกาเข้าถึงทุกพื้นที่ เพราะต.บางคูรัด หมู่บ้านเยอะ ส่วนใหญ่เป็นทาวเฮ้าส์และชุมชน คนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือฉีดยาฆ่าเชื้อสามารถติดต่อขอมาได้ตามเฟสบุ้คคนรักถิ่น