นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีจำหน่ายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ จำนวน 7 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 2 ราย โดยเป็นการจับกุมร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก จำหน่ายหน้ากากอนามัยนำเข้าจากจีน ราคากล่องละ 665 บาท ราคาเฉลี่ย 13.30 บาทต่อชิ้น รวม 2.5 แสนชิ้น ซึ่งได้ส่งดำเนินคดีแล้ว และจับกุมผู้จำหน่ายแอลกอฮอล์ไม่ปิดป้ายแสดงราคา โดยได้มีการเปรียบเทียบปรับ

และจับกุมผู้กระทำความผิดในต่างจังหวัด 5 ราย เป็นการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริง 2 รายที่จังหวัดเพชรบูรณ์และชลบุรี จับกุมร้านค้าที่จำหน่ายเกินราคาควบคุม 1 ราย ที่จังหวัดระนอง และจับกุมร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคา 2 ราย ที่จังหวัดชัยภูมิ

ทำให้สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นเป็น 248 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 122 ราย และต่างจังหวัด 126 ราย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยในช่วงนี้จะให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์