พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในเรื่องการตรวจโควิด-19 หลังทหารหญิง กรมสารบรรณทหารบอกว่า การสอบสวนโรคต้องเข้มงวด หากไม่พูดความจริงก็จะไม่จบ แฟลตส่วนกลางทั้งหมด หน่วยทหารที่อยู่ใกล้ให้ตั้งจุดตรวจเวลา 20.30 หลังจากเวลา 21.00 บุคคลผ่านเข้า-ออก ให้รายงานผลการปฏิบัติส่งให้ กรมกำลังพลทหารบก การนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ขอบคุณหน่วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่1 ประกอบด้วย นปอ.,วศ.ทบ.ในการฉีดน้ำยาล้างสิ่งปนเปื้อน และมีการอบรมพัฒนาในการฉีดฆ่าเชื้อ เน้นการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่ประชาชนร้องขอ
ตลอดจนถึงขอให้มีการปฏิบัติในหน่วยของตนเองอย่างเข้มงวดด้วย ส่วนกองทัพภาคที่ 4 ให้ปิดด่านเข้า-ออก ในพื้นที่ 3 จชต.และขอให้หน่วยเพิ่มความระมัดระวังยังมีเส้นทางผ่านเข้า-ออก ทางธรรมชาติอีกหลายช่องทาง

สำหรับการจัดทำโรงพยาบาลสนามต้นแบบที่ กรมพลาธิการทหารบก จัดทำขึ้น การติดตั้งระบบต่างๆขอให้ประสานกับกรมแพทย์ทหารบก จะใช้รับผู้ป่วยระดับไหน อย่างไร รวมถึงบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการบริจาค แจกจ่ายให้รพ.ต่างๆให้ทั่วถึงและเหมาะสม นอกจากนี้ขอให้แต่ละกองทัพภาคส่งจำนวนส่งทหารหญิงที่ตั้งครรภ์ และต้องปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงจำนวนทหารที่จะปลดมีการสมัครใจรับราชการต่อมีเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากยอดที่ปลด และมีการขยายเวลาออกไปถึง 24 เม.ย.63 ทั้งนี้ต้องไม่มีการบังคับ