นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุม ครม. นัดพิเศษในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ โดยมีรัฐมนตรีทุกคนเข้ามาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่ายังมีความติดขัดระหว่างการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เร้นที่อาจมีความล่าช้ามากกว่าการหารือกันโดยตรง แต่การจัดประชุม ครม.จะเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยจะจัดที่นั่งให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ห่างกัน และงดผู้ติดตาม พร้อมมีการจำกัดบุคคลเข้าทำเนียบให้น้อยที่สุด รวมถึงการทำงานของสื่อมวลชนยังคงไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์รัฐมนตรี แต่จะให้ข่าวผ่านช่องทางทางโซเชียลมีเดีย และการประสานงานผ่านสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยังระบุว่า การประชุม ครม. ครั้งนี้ไม่มีวาระพิเศษ แต่เน้นการหารือเรื่องมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19

อย่างไรก็ตาม มีจะต้องจับตาดูว่าจะมีการหารือเรื่องใดบ้าง เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจจะมีการขอมติในที่ประชุม เพื่อขอออก พระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก. กู้เงิน จำนวน 2 แสนล้าน เพื่อนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19