นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้มีการทำงานที่บ้าน Work from home หรือ WFH ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการก่อสร้างโครงการต่างๆของ รฟท. ขณะนี้ยังไม่มีการสั่งให้หยุดก่อสร้าง แต่ในส่วนของการทำงานที่สำนักงานได้ประกาศออกไปแล้วในแนวทางเดียวกับกระทรวงคมนาคมซึ่งมีการสลับกันหยุดทำงานที่บ้านในตำแหน่งที่ตำกว่าระดับหัวหน้างานลงมาเท่านั้น

ด้านบริษัทผู้รับจ้างจากการติดตามยังไม่มีการสั่งการให้หยุดงานแต่อย่างใด แต่ทางบริษัทต่าง ๆ ได้มีการสลับกันทำงานซึ่งอาจทำให้มีความคืบหน้าของงานช้ากว่าปกติ ดังนั้นในขณะนี้จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่ามีโครงการใดบ้างที่จะต้องล่าช้าเพราะสาเหตุดังกล่าว