นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนกระจายสินค้าผลไม้จากสวนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำโครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ผู้มีรถเร่รับซื้อผลไม้สามารถมาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงในการรับซื้อผลไม้ไว้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยจะแนะนำขั้นตอนในการขนส่ง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ระดับเขตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรถเร่กับกลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนให้เกิดการรับซื้ออย่างทั่วถึง ไม่ตัดราคา และควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานส่งถึงบ้านผู้บริโภค พร้อมทั้งทำข้อตกลงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำช่องทางซื้อขายออนไลน์ผ่าน www.Thailandpostmart.com โดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตรทางเว็บไซต์ จากนั้นไปรษณีย์จะเข้าไปรับผลไม้แล้วส่งตรงถึงบ้าน

สำหรับผลไม้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน คือ มะม่วง ซึ่งขณะนี้ส่งออกไม่ได้ จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้า โดยให้ส่วนราชการและประชาชน ซื้อมะม่วงคุณภาพดีมอบเป็นของขวัญของฝากแด่คนที่รักและห่วงใย โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งสามารถสั่งซื้อดอกไม้ของเกษตรกรที่ส่งออกไม่ได้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอกซึ่งส่งออกไม่ได้ทั้งตลาดจีนและอีกหลายประเทศ

อย่างไรก็ตาม ต้องเร่งหาตลาดและช่องทางจำหน่ายกลุ่มสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นผลผลิตสดเน่าเสียง่ายและกำลังจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้