บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ. ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 60 สตางค์ เว้น E85 ลด 30 สตางค์ สตางค์ ส่วนดีเซลลง 30 สตางค์ มีผล 1 เม.ย.นี้ เวลา 05.00น. โดยส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 20.49 บาท, B10 อยู่ที่ลิตรละ 17.49 บาท, B20 อยู่ที่ลิตรละ 17.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 17.98 บาท
E20 อยู่ที่ลิตรละ 15.24 บาท
E85 อยู่ที่ลิตรละ 14.84 บาท
และเบนซิน เฉพาะ ปตท. อยู่ที่ลิตรละ 25.66 บาท

ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น