นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า รัฐบาลยังมีมาตรการลดภาระ โดยการยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นเดือน ส.ค.63

ขณะเดียวกันยังเพิ่มการหักลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2.5 หมื่นบาท