น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค รับยื่นหนังสือจาก นายอุเทน ชาติภิญโญ เจ้าของคอกม้า และคณะ เพื่อขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีม้าที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล้มตายอย่างเฉียบพลันเป็นจำนวนมาก และเมื่อส่งผลเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พบว่าเป็นโรคกาฬโรคในม้าหรือ African Horse Sickness ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน โดยมีแมลงดูดเลือดประเภท ริ้น ยุง เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ม้า ทำให้ม้ามีอาการป่วยและล้มตายอย่างเฉียบพลัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคเฉพาะถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปยังสัตว์ชนิดอื่นจนส่งผลกระทบในวงกว้าง

โดย น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะ กมธ. เพื่อส่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป