นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่อาจเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ติดต่อเดินแดนกลับที่บริเวณด่านชายแดน ว่า ซึ่งไม่ว่าคนไทยจะเดินทางกลับจากประเทศใดก็สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้ แต่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนด โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลและหนังสือรับรองแพทย์ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อแสดงก่อนเข้าประเทศ และจะมีการตรวจอย่างเข้มงวดโดยแพทย์ หากพบว่ามีไข้ ก็จะเข้าสู่โรงพยาบาล และหากไม่มีไข้ จะต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ซึ่งนอกเหนือจากนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.การทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ จึงได้มีการเข้มงวดบริเวณด่านชายแดนต่างๆ ซึ่งประชาชนที่เดินทางเข้ามาจะต้องเข้าสู่การกักกันตัวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้มีการป้องกันตัวเองอย่างดี และ 2.ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อภายในประเทศโดยได้บูรณาการทุกฝ่าย ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตำรวจ และทหาร ดำเนินการคัดกรองประชาชนเข้าพื้นที่ที่จะต้องมีการลงทะเบียนว่าได้เดินทางมาจากพื้นที่ใด รวมถึงดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แบบ Home quarantine หรือการกักตัวที่บ้าน อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวถึงมาตรการเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีจังหวัดใดบ้างที่มีความเสี่ยงและรุนแรงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 19 ที่ขณะนี้มีจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและภูเก็ต ที่ได้มีการสั่งปิดจังหวัด ห้ามเดินทางเข้า-ออก ทั้งทางบก ทางน้ำ รวมถึงหยุดการเดินรถไฟสายใต้ เพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อไวรัสจากคนในรูปแบบต่างๆ

]]>