นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยกระทรวงพาณิยช์ ได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องปัญหาหน้ากากอนามัยที่ยังไม่พอใช้ในประเทศ

โดยที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทย แจกจ่ายหน้ากากอนามัยวันนี้เป็นวันแรก โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กระจายหน้ากาก

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ 1.3 ล้านชิ้น กระจายโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยให้แจกบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น และอีก 1 ล้าน ชิ้นให้กระทรวงมหาดไทยแจกบุคลากรที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และผู้มีความเสี่ยงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยขอให้ประชาชนอดทนรอ 3-4 วัน จะมีการปรับแผนการจ่ายเปลี่ยนเป็นการจ่ายให้กับประชาชนร้านค้า ยืนยันว่ายังมีการผลิตได้ 2.3 ล้านชิ้นต่อวันเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะมีการนำเข้าหน้ากากอนามัยมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมศุลกากรได้ยกเลิกภาษีการนำเข้างหมดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการมั่วสุมหรือชุมนุมในการทำกิจกรรมของประชาชน ซึ่งบางกิจกรรม เช่น การประชุมให้พยายามเลื่อนออกไปหากเลื่อนไม่ได้ให้มีการส่งเสริมการประชุมผ่านทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์ โดยการประชุมของพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ. พรรคการเมืองมาตรา 43 ที่ทุกพรรคต้องมีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 91 ขณะนี้ทางกกต. อยู่ระหว่างการพิจารณาและประสานมายังรัฐบาล ซึ่งมาตรา 91 มีข้อยกเว้นว่าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเรียกประชุมได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะตอบ กกต. ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุจำเป็นที่ไม่ให้พรรคการเมืองจัดประชุมในเดือนเมษายน ซึ่งขณะนี้รอเพียง กกต. ถามมาเท่านั้น