นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึง ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษPM.2.5 ในจ.เชียงใหม่ ว่ายังไม่ลดลงกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตลำบากมาก นอกจากนี้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งไม่มีสัญญาณการช่วยเหลือจากรัฐบาล ประชาชนต้องอยู่กับหมอกควันพิษไปอีกนาน เพราะรัฐบาลไม่มีแผนงานชัดเจนที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาไฟไหม้อย่างมีระบบ

ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทั้งภาคเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจิตอาสาจากทุกองค์กร ในการช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งที่ดอยสุเทพ พื้นที่ดอยปุยและในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ที่น่าสนใจคือจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวัน ส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่เชียงใหม่เลวร้ายลงไปอีก ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับคนในพื้นที่

จากปัญหาไฟไหม้ที่เกิดขึ้น ทำให้สภาพอากาศในเชียงใหม่เลวร้าย ซึ่งรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ ประชาชนมองว่ารัฐทอดทิ้งให้ประชาชนอยู่กับความเสี่ยง ดังนั้นปัญหาไฟไหม้ที่เชียงใหม่ สะท้อนการทำงานของรัฐว่าไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ทั้งๆที่รัฐไม่ควรให้ประชาชนอยู่อย่างสิ้นหวังกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดูแลปัญหาไฟป่าอย่างเร่งด่วนและจริงจังเพื่อประชาชน