นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด19) หรือ ศบค. กล่าวถึง มาตรการการเยียวยา 5,000 บาท ว่า ผู้จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ประกอบด้วย แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่จะเน้นคนทำงาน ที่เดือดร้อนจริง เช่น ถูกเลิกจ้าง โดนลดเวลาทำงานและลดผลกระทบต่อรายได้ โดนลดเงินเดือน สถานประกอบการณ์ถูกปิด ขณะที่เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากอยู่ในคุณสมบัติ ที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยสามาถลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00 น.ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องไปสาขาธนาคาร ส่วนคนที่มีบัญชีธานคารอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปิดใหม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับเงินเร็วที่สุดภายใน 7 วัน หลังทำการ พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีกำหนดว่าจะปิดรับลงทะเบียน และ ยอดผู้ลงทะเบียน ซึ่งจำนวน 3,000,000 คนนั้นเป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์ไม่เป็น หรือลงทะเบียนไม่ได้ สามารถเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที