นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงผลของการประชุม ว่า ที่ประชุมได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติผ่อนปรนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการรักษาโรคโควิด-19 โดยไม่กำหนดวงเงิน เพื่อปลดล็อกให้สามารถนำปัจจัยต่างๆ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N95 และ ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการสั่งซื้ออย่างละ 400,000 ชุด โดยคาดว่า จะได้รับสินค้าในเร็ววันนี้

พร้อมกันนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผลที่ตามมายังไม่ดีเท่าที่ควร แม้ประชาชนจะให้ความร่วมมือค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามย้ำว่า การวัดผลจะต้องวัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต้องลดลง ส่วนกรณีประชาชนชาวบางบอน รวมตัวขับไล่ผู้ป่วยออกจากพื้นที่นั้น ตนมองว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการระบาด ดังนั้นย้ำว่าอยากสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าการติดเชื้อสามารถติดทางการหายใจและขออย่างรังเกียจกัน