นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหาปากท้องค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ส่วนตัวเห็นว่า เป็นความไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย และในภาวะเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ต้องหยุดอยู่บ้าน ต้องพักงาน ไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกจำนวนมาก กระทบกับรายได้และค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ ในตอนที่น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดประกาศขึ้นราคาแต่ละครั้ง ผู้ประกอบกิจการขนส่ง เจ้าของบริษัทรถทัวร์ ผู้ประกอบการรถโดยสาร เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าทุกชนิด
ต่างร้องขอปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ จนได้รับการอนุมัติให้ขึ้นราคาได้โดยอ้างต้นทุนการผลิตผูกติดกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็จะปรับขึ้นตามไปด้วย เมี่อน้ำมันปรับตัวขึ้นราคา แต่ขณะนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดลดลงลิตรละ 7-10บาท แต่ยังไม่เห็นสัญญาณใดๆ จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่าจะสั่งการให้กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสารสาธารณะ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้ปรับตงลดราคาลงตามราคาน้ำมันที่เคยอ้าง ว่าเป็นต้นทุนของการผลิตเลย ส่วนการจะอ้างเหตุวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ควบคุมค่าครองชีพของประชาชน ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะทุกคนก็กำลังประสบชะตากรรมเดียวกัน ความเดือดร้อนกันทุกคน ดังนั้นอย่าให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสให้กับธุรกิจของตนเอง รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสั่งปรับลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภคให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันโดยเร็วที่สุด