นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าไม่ปิดสภา เกียกกาย เพราะเป็นสถานที่ราชการและยังต้องมีคนมาทำงาน แต่ในส่วนไหนที่สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้ ก็ให้ข้าราชการทำงานจากบ้าน หรือ work from home โดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่แออัด ตามตึกที่รัฐสภาได้เช่าไว้ ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณา ขณะเดียวกันในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุม ก็มีคนมาประชุมไม่มากนักมีคณะกรรมาธิการบางชุดที่ยังคงประชุมอยู่ ซึ่งต้องให้เกียรติและถือเป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการที่จะตัดสินใจ แต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแล และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 โดยปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ก็ได้เตรียมหามาตรการ หรือแนวทาง เพื่อให้สามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงที่เปิดสมัยประชุมได้ เพราะมีกฎหมายสำคัญที่จะต้องพิจารณา และสำคัญที่สุดสภาต้องทำหน้าที่ของตัวเอง โดยหากห้องประชุมสุริยัน เสร็จแล้ว ก็อาจจะกำหนดที่นั่ง ประชุมให้สส. 1 ที่เว้น 3 ที่ เพื่อมีระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งหาก ในช่วงใกล้เปิดสมัยประชุมแล้วสถานการณ์ยังยืดเยื้อจะเชิญ หัวหน้าพรรคการเมืองมาหารือเพื่อหาข้อยุติ ให้สามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้และปลอดภัย

ขณะเดียวกัน วันนี้ นายชวน ยังรับมอบหน้ากากอนามัยจากนางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยจำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมระบุว่า จะนำหน้ากากที่ได้รับมอบ ส่งต่อไปให้หน่วยงาน ที่เสี่ยงและจำเป็นมากกว่าต่อไป และหวังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย

ด้านนางหยาง หยาง กล่าวว่าจีนซาบซึ้งใจ ต่อทางการไทยตั้งแต่แรกที่ประสบกับปัญหาไวรัสโคโรนาระบาดและได้รับการช่วยเหลือและกำลังใจจากไทย