นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อปกป้องประชาชนให้ดีที่สุด ล่าสุดเดินทางไปที่โรงพยาบาลสันกำแพง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์รักษาโควิด-19 ของเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องดีจะสามารถป้องกันการแพร่ของกระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันตัวของทั้งแพทย์และประชาชนขาดแคลนมาก อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

ส่วน กรณีที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ก็มีข้อดี เพราะจะเป็นเครื่องมือในการทำงานให้กับรัฐบาล ในการสู้กับการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 รัฐต้องไม่สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้ที่ติดเชื้อ ควรให้คำแนะนำผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการตรวจและพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ก็จะสามารถหยุดหรือชะลอการแพร่เชื้อได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จากที่ได้พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์หลายๆแห่งพบว่าบุคลากรเหล่านี้ตั้งใจจะรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด มีใจที่จะสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความไม่พร้อมของรัฐส่งผลให้แพทย์และพยาบาลท้อมาก แต่ยืนยันว่าหากมีอุปกรณ์พร้อมเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ก็พร้อมที่จะเสียสละทั้งชีวิตให้กับการดูแลผู้ป่วยให้ดีทีสุด