บรรยากาศที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นจำนวนมาโดยเฉพาะอาหาร ข้าวสาร และไข่ไก่ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาต่างใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค ขณะที่บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า ได้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้โดยเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับประชาชนที่เดินทางมา

โดยภายในห้างค้าปลีกยังคงมีสินค้าจัดจำหน่ายให้กับประชาชน เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งปิดโซนการขายบางส่วน เหลือเพียงของใช้จำเป็น ส่วนโซนร้านอาหารไม่อนุญาตให้นั่งทาน ให้เพียงแต่ซื้อกลับบ้าน